Přihlaste se do Retailové asociace

Zajištění viditelnosti a podpory retailu v České republice. 

 

Podpora spolupráce mezi členy.

Hájení zájmů svých členů a prosazovat legislativní změny

Sdílení praktických oborových zkušeností.

1
2

©2020 by Retailová asociace z.s.