top of page

O Iniciativě retailu

Vážení,  

 

dne 13.03.2020 se začala formovat nově vzniklá iniciativa nájemců v obchodních centrech a retail parcích. Mezi první zakládající členy patří ALPINE PRO, Fruitisimo, Pierre Cardin, BUTLERS, ESPRIT, Vermont, Electro World, Neoluxor , Inexad (T.M. LEWIN, Hamleys), a několik dalších.  

 

Během jednoho měsíce zahrnuje tato iniciativa řádově stovku subjektů v oblasti obchodu a služeb. Jedná se o obchody s módou, sportem, parfémy, květinami, obuví, dále kavárny, cestovní kanceláře, bistra s fresh nápoji a food corner, atd. V této iniciativě najdete i členy, kteří jsou ve své oblasti prodeje konkurenty. Nicméně dnes, v rámci celosvětové pandemie spolupracují a vzájemně se podporují, jelikož dopady této situace jsou pro všechny stejné. Snahou iniciativy je nalézt společný dialog s pronajímateli a vládními činiteli.

Poslání  iniciativy

Smyslem existence iniciativy je položení základů pro apolitický zájmový spolek retailových společností schopný poskytnout svým členům vyjednávací sílu a zastupovat jejich zájmy ve styku s pronajímateli obchodních prostor, zákonodárci a ostatními subjekty významně ovlivňujícími podmínky fungování retailu. 

 

Vize

Chceme propojit retailové subjekty, působící na území České republiky a pomoci rozvíjet retailový trh v ČR s ohledem na prospěch všech zúčastněných. 

 

Program 

 • Zajištění viditelnosti a podpory retailu v České republice.  

 • Podpora spolupráce mezi členy. 

 • Hájení zájmů svých členů a prosazování legislativních změn. 

 • Sdílení praktických oborových zkušeností. 

 • Spolupráce s obdobnými sdruženími v zahraničí. 

 • Vztah retail a spotřebitel.  

 

 

 

Cíle jednání s obchodními centry a retail parky v  době COVID 19 – společný jmenovatel všech retailů:

 1. Zrušit vyloučení § 1765 OZ a násl. v nájemních smlouvách 

 2. Otevřít jednání o podmínkách změny nájemních smluv po COVID19 (resp. po otevření obchodů – a to i v částečném provozu). 

 3. Odpuštění nájemného a marketingových poplatků po dobu uzavření a pouze částečná participace na servisních poplatcích a poplatcích na službách.

 4. Přechod na obratové nájemné, případně sleva z nájmu (opětovně zrušit vyloučené ustanovení v nájemních smlouvách) po znovuotevření provozoven z důvodů očekávané snížené poptávky, a to pro  období 2020 a 2021. 

 5. Zrušení možnosti  čerpání finančního zajištění  závazků z nájemních smluv nebo bankovních záruk ze strany pronajímatele pro období roku 2020. 

 6. Zrušení veškerých úroků z prodlení, úroků a smluvních pokut  z neplacení závazků vyplývajících ze smluv, jakož i neuplatnění v této souvislosti práva na výpověď ze strany pronajímatele s náhradou škody ve výši neodbydleného nájemného. 

 7. Zrušení ukládání smluvních pokut subjektu za neotevření provozovny z provozních důvodů na straně nájemce spojených s COVID 19 (např. nedostatek zaměstnanců) a neuplatnění v této souvislosti práva na výpověď ze strany pronajímatele s náhradou škody ve výši neodbydleného nájemného (stanovit určitou dobu „hájení“). 

 

Komunikační strategie

Stát 

 • Požadujeme, aby stát participoval na škodách způsobených uzavřením provozoven,  a to: dotacemi, úlevou na daních a dlouhodobými půjčkami s nízkou úrokovou sazbou. 

 • Požadujeme legislativní úpravu § 1765 OZ,  a to tak, aby byla kogentní. 

bottom of page