top of page

Přihlaste se do Retailové asociace z.s.

Zajištění viditelnosti a podpory retailu v České republice. 

Podpora spolupráce mezi členy.

Hájení zájmů svých členů a prosazovat legislativní změny

Sdílení praktických oborových zkušeností.

​Členové Iniciativy retailu

​Členové Iniciativy retailu

Partner pro výzkum trhu a veřejného mínění

bottom of page