top of page
  • it9045

Otevřený dopis poslancům a senátorům od Retail Asociace

Tento týden jsme odeslali zákonodárcům tuto výzvu:


Vážené zákonodárkyně,

vážení zákonodárci,

obracím se na Vás jako předseda Retailové asociace z.s. zastupující retaily v obchodních centrech a retail parcích, které společně zaměstnávají přibližně deset tisíc lidí. V příloze tohoto dopisu naleznete výběr firem sdružených v naší iniciativě.

Důvodem, proč se na Vás obracím, je dlouhodobé uzavření prodejen, které je po extrémně náročném roku 2020 pro obchodníky likvidační. Ačkoli se z pohledu vnějšího pozorovatele může zdát, že obchodníci krizi díky vládním podpůrným programům, s několika výjimkami, zatím přestáli, opak je pravdou:


- Dodavatelské řetězce trápí druhotná platební neschopnost

- Rostou dluhy obchodníků vůči pronajímatelům a situace je výrazně nevyvážená. Z celkového pohledu jsou pronajímatelé zásadně zvýhodněni oproti nájemcům. Doposud všechny programy COVID NÁJEMNÉ jsou podmíněny platbou části nájemného a podpisem prohlášení pronajímatelů, kteří situaci zneužívají k vyjednávání nových podmínek. Dotace, které jsou určené českým firmám a podnikatelům končí v celém rozsahu na účtech nadnárodních firem pronajímatelů.


- Obchodníkům se kupí obrovské množství sezónního zboží


Jestliže ekonomický propad nejdříve zasáhl nejviditelnější oběti krize (prodejci společenského oblečení), nyní se mílovými kroky blíží pád dalších obchodníků, který bude následován pádem jejich dodavatelů. Je čím dál víc zjevné, že propad nejvíce zasáhne místní a menší obchodníky, kteří jsou více provázáni s místní ekonomikou, zatímco velcí mezinárodní hráči, kteří mají možnost zboží a zdroje přesouvat mezi zeměmi, z krize vyjdou jako (smutní) vítězové.


Obchodníci spoléhali na systém řízení opatření proti koronaviru tzv.PES, podle kterého plánovali znovu-spuštění prodeje. Ani po 14 dnech indexu PES, který odpovídá 4 stupni, se však opatření neuvolňují, naopak díky mnoha vyjádření vládních představitelů do médií pociťují obchodníci stále větší nejistotu a ztráty rychlým tempem narůstají.


Je tomu tak přesto, že vývoj v ostatních zemích, například v Maďarsku, napovídá, že otevření maloobchodu nepůsobí negativně na míru šíření koronaviru. Naopak, zdá se, že zpřísňování opatření, o jejichž přínosu veřejnost není vnitřně přesvědčená, způsobuje odpor vůči vládním opatřením, vládě jako takové a může být kontraproduktivní.


Vlády (v Evropě, ale i mimo ni) vyzkoušely v rámci boje proti koronaviru postupně všechny nástroje, které mají k dispozici. Ukázalo se podle nás, že lépe si v boji zatím vedou země, v nichž vlády dokázaly o smysluplnosti své strategie přesvědčit své občany a které podpořily firmy tak, že majorita dotčených subjektů táhne za jeden provaz. Nikoliv ty, které byly z hlediska opatření tak striktní, že ztratily kontakt s ekonomickou realitou, nebo tak benevolentní, že je z pohledu zahraničních pozorovatelů nejde označit jinak než jako hrubě cynické a nevážící si lidského života.


V Česku se, podle našeho názoru, také dostáváme do stavu, kdy méně zkušení zaměstnanci, kteří jsou již několik měsíců „na překážkách“, ztrácejí pracovní návyky a jestliže dříve byli špatně zaměstnatelní, tak nyní hrozí, že dlouhodobě zatíží státní sociální systém. Nálada ve společnosti je vysoce pesimistická a pro nižší sociální vrstvy začínají být atraktivní extremistické myšlenky, fake news a konspirační teorie.


Naše návrhy

U nás i v Evropě lze v poslední době sledovat sestupný trend počtu nově identifikovaných osob s koronavirem. Je zjevný také v zemích, kde k omezení maloobchodu došlo v menší míře nebo vůbec. V řadě okolních zemí, kde k omezení došlo, je nyní uvolňují, jelikož si jejich vlády uvědomují, že veřejnost bude mít větší tendenci dodržovat klíčová protiepidemická opatření v okamžiku, kdy ta nejvíce kontroverzní budou eliminována.


Žádáme Vás proto o kroky vedoucí ke uvolňování vládních opatření v maloobchodu v co nejdřívějším termínu, nejpozději 15. 2. 2021. Znovuotevření přinese peníze do státního rozpočtu, těžce postiženého krizí, sníží čerpání pomoci v rámci programů COVID a Antivirus, zachová zaměstnanost a zlepší náladu ve společnosti, což by mělo přinést další pozitivní ekonomické efekty. Ze strany obchodníků je samozřejmostí dodržení všech nutných bezpečnostní opatření jako je dostatek hygienických prostředků, zamezení shlukování a dezinfekce prostor a dalších, která v zájmu zamezení šíření koronaviru uvede vláda a také odborové svazy.

Pokud by nedošlo ke znovuotevření maloobchodu v krátkodobém horizontu, žádáme Vás o podporu prodloužení současných programů podpory podnikatelů postižených vládními opatření v takové míře, která podnikatelům umožní zachovat aktuální zaměstnanost a konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku.

Jako zástupci retailu jsme připraveni nést náklady současného boje proti koronaviru společně s pronajímateli a státem, žádáme však, aby se tak dělo na mezinárodně srovnatelném bojišti. Abychom nebyli svědky toho, že subjekty v zemích, které buď neomezují maloobchod nebo podporují domácí podnikatele v daleko vyšší míře, posílí v konkurenčním boji, zatímco české subjekty se dostanou do ničivé spirály, která povede k propadu naší ekonomiky a dlouhodobě odlivu zisků z Česka do zahraničí a posílení pozice země jako „montovny“ a rozvojové země.


Děkuji, že jste věnovali tomuto dopisu pozornost a dovoluji si Vás zdvořile požádat o krátkou odpověď na tento apel za účelem udržení malých a středních podniků v oblasti obchodu a služeb a zachování pracovních míst.


V úctě


Václav Hrbek,

předseda Retailové asociace,

CEO Alpine Pro

35 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Otevřená výzva Retailové asociace

Vážený pane Havlíčku, v současné době jsou velké supermarkety otevřené a velké množství vybraných menších obchodů také. Obchodní centra jsou plná lidí. Nikdy nebylo signifikantně prokázáno, že by v ob

Comments


bottom of page