Aktualizace Covid-Nájemné II a III, rámec podpory 800tis EUR

Dobrý den všem,

možná víte, nicméně někteří z Vás se dnes ráno dotazovali, zda bude prodloužena lhůta pro podávání žádostí v programu COVID – nájemné II. Lhůta byla po opakovaných dotazech prodloužena do 29.1.2021.

Ministr Havlíček zároveň informoval, že EK podpořila navýšení rámce podpory z 800 tis. Eur na dvojnásobek. Schválení revize se očekává do konce ledna.


Ani v případě částečného otevření provozoven pro prodej dětského oblečení, obuvi, papírenského zboží apod. není taková provozovna ohrožena pozbytím nároku na dotaci.


Výzva COVID – nájemné III

  • mohou žádosti podávat i otevřené provozy: „Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

  • pro čestné prohlášení pronajímatele není požadován úředně ověřený podpis

  • žádosti mohou podávat i firmy, které dříve narážely na omezení spřízněnosti osob pronajímatele a nájemce; pouze nesmí jít o shodné subjekty


Vaše Reatilová asociace

10 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Otevřená výzva Retailové asociace

Vážený pane Havlíčku, v současné době jsou velké supermarkety otevřené a velké množství vybraných menších obchodů také. Obchodní centra jsou plná lidí. Nikdy nebylo signifikantně prokázáno, že by v ob

Prohlášení Retailové asociace k ukončení nouzového stavu:

Události posledních hodin, zejména pak neschopnost české vlády pochopit, že v závažných otázkách omezení lidské svobody je nutná širší politická shoda, nás lidsky netěší. Vnímáme ji jako stav politick

©2020 by Retailová asociace z.s.